Nya våtmarker för friskare åar och hav

Updated:Wednesday, December 18, 2019 10:08 AMArchived

Målet var att skapa 33 hektar våtmark, men det blev 7 våtmarker på hela 50 hektar. Det är resultatet av projektet ”Hanöbukten, Helgeå och Skräbeån – för god ekologisk status”. Projektet är ett samarbete mellan Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Våtmarken i Gärds Köpinge ligger i anslutning till naturreservatet Vramsåns mynning i Helge å. Den kommer att göra nytta för både naturen och lantbrukaren.
Våtmarken i Gärds Köpinge ligger i anslutning till naturreservatet Vramsåns mynning i Helge å. Den kommer att göra nytta för både naturen och lantbrukaren.

Syftet med projektet är att Hanöbukten, Helgeå och Skräbeån ska närma sig Vattendirektivets krav om god ekologisk status. Målet var att skapa 33 hektar våtmark. Det har man alltså nått med råge och landar på 50 hektar.

I förra veckan slutredovisade Andreas Jezek, limnolog på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike,  det fyraåriga projektet med en budget på 8,4 miljoner kronor, där 3,3 miljoner är statliga medel för lokala vattenvårdsinsatser, LOVA. Resten har finansierats av EU genom Landsbygdsprogrammet, markägare och Skogsstyrelsens stöd till natur- och kulturvårdsåtgärder i skogen, NOKÅS.

Våtmarken på bilden ligger i Gärds Köpinge i anslutning till naturreservatet Vramsåns mynning i Helge å. Den kommer att göra nytta för både naturen och lantbrukaren.

-Genom att använda den till bevattning kan lantbrukaren hushålla med vatten och slipper ta av grundvattnet. Dessutom kan han återanvända näringsämnen, säger Andreas Jezek.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.