Nya restriktioner med anledningen av pandemin

Updated:Friday, December 18, 2020 9:14 PMArchived

Smittspridningen ökar kraftigt och idag kom Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya restriktioner. Kommunens krisledningsstab har därför träffats ikväll och börjat analysera vad vi ytterligare måste göra för att minska smittspridningen. Vi återkommer på måndag med mer konkreta åtgärder.

Kristianstads kommun har gjort genomgripande förändringar och anpassningar av verksamheterna under hela pandemin för att följa Regeringens och myndigheternas föreskrifter och råd.

Vi ser med oro på den ökande smittspridningen i landet, regionen och vår kommun. Kommunledningen i Kristianstad riktar nu en skarp vädjan till alla som bor och vistas här – följ myndigheternas råd och restriktioner så att människors liv och hälsa kan sparas. Vi behöver fortsätta att hålla i och hålla ut under ytterligare en tid, det är bara tillsammans vi kan minska smittspridningen i vårt samhälle.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.