Nya parkeringsregler på södra delen av Egna Hem

Published:Tuesday, August 18, 2020 11:20 AMArchived

Updated:Friday, August 21, 2020 3:06 PM

Det har under en längre tid varit problem med långtidsparkerade fordon i området Egna hem i Kristianstad. Under hösten kommer parkeringen därför att regleras med ny skyltning i det södra området.

På kommunala gator där skyltning eller trafikregler inte anger annat så gäller max 24 timmar för uppställning av fordon. I parkstaden och på Egna hem i Kristianstad har det under en längre tid inneburit problem för fastighetsägarna då andra fordonsägare parkerar där istället för på närliggande avgiftsreglerade platser, exempelvis vid sin arbetsplats.

För att komma tillrätta med problemen har det i Parkstaden och längs lasarettsboulevarden varit parkeringsavgift sedan en tid tillbaka, men problemet har då istället flyttats länge upp i bostadsområdet på Egna hem.

– Vi har fått fortsatta klagomål från Egna hem där vi inte reglerade parkeringen. Därför kommer vi nu att skylta upp med parkeringsrestriktioner i delar av det området också, säger Staffan Johansson, t.f. enhetschef på tekniska förvaltningen, som har hand om kommunens gator och vägar.

Det blir ingen parkeringsavgift på Egna hem – som i Parkstaden – utan det blir en kombination av att vissa sträckor regleras med parkeringsförbud och att vissa andra sträckor regleras med p-skiva.

– Det blir viktigt att som boende nu hålla koll på den nya skyltningen. Vi hoppas att den får önskad effekt, det vill säga att tillgängligheten längs Egna hems gator förbättras, säger Staffan Johansson.

De nya skyltarna sätts upp på Egna hem mellan Prästallén i norr och Lasarettsboulevarden i söder. Arbetet påbörjas tisdagen den 18 augusti och beräknas bli klar till den sjunde september. Strax därefter kommer kommunen att påbörja parkeringsövervakningen i området.

Under relaterad information kan du se hur regleringen kommer att bli på just din gata.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.