Nya ansikten i kommunstyrelsen

Updated:Wednesday, December 20, 2017 5:30 PMArchived

Två nya ersättare var med på sitt första kommunstyrelsemöte vid årets sista sammanträde. Ida Nilsson från Miljöpartiet och Henny Tillberg från Liberalerna ser fram emot sina nya uppdrag och känner att de har fått ett stort förtroende.

Sammanträdessal under möte.
Kommunstyrelsen höll sitt sista sammanträde för året och välkomnade samtidigt två nya ersättare.

Kommunstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter. De åtta ersättare som kan ta över platser för dem som saknas brukar delta i mötena även om alla ordinarie är på plats, men de har då ingen förslagsrätt eller rösträtt.

Vid årets sista möte fick två nya ersättare följa sitt allra första möte med kommunens "regering" och de står för en välkommen föryngring i kommunstyrelsen. Liberalernas Henny Tillberg är med sina nitton år kommunens allra yngsta politiker. Hon har tidigare suttit i kultur- och fritidsnämnden och får nu möjlighet att följa arbetet i kommunstyrelsen under den tid som är kvar av mandatperioden.

Ida Nilsson från Miljöpartiet är gruppledare för sitt parti och har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 2010. Hon sitter också med i barn- och utbildningsnämnden.

Ida Nilsson, Miljöpartiet, och Henny Tillberg, Liberalerna, ser fram emot sina nya uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. I bakgrunden tavlan på Folke Trägårdh,stadsfullmäktiges ordföranden,1870-1873.
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.