Ny trafiklösning på Tulpanvägen

Tuesday, June 11, 2019 11:59 AMArchived

Efter att Tulpanvägen stängdes av i Hammar har reaktionerna varit starka. På tisdagen träffade kommunen företrädare för de boende i området och kommit överens om att avstängningen ska ersättas med hastighetsdämpande åtgärder.

På Tulpanvägen kommer den tillfälliga avstängningen ersättas med hastighetsdämpande åtgärder.
På Tulpanvägen kommer den tillfälliga avstängningen ersättas med hastighetsdämpande åtgärder.

Trafiksituationen i Hammar fortsätter att engagera. På onsdagen den 5 juni stängdes Tulpanvägen av för att komma till rätta med genomfartstrafiken och hastigheterna i området. Omvägen kring Fundationsvägen blev lång och reaktionerna från de boende i området blev starka. På tisdagsmorgonen den 11 juni träffade C4 Teknik representanter får Hammars villaförening och den lokala Facebookgruppen ”Hammar med omnejd” för att diskutera trafiken i området.

– Vi har haft ett bra möte och lyssnat på deras synpunkter, säger Sten-Olof Häll, tillförordnad anläggningschef på C4 Teknik.

Att stänga vägen var ett försök som kommunen nu avslutar inom kort istället för till hösten som planerades först. Att lösa hastighetsproblemen är dock lika relevant så vägen kommer att få fler hastighetssänkande åtgärder utplacerade.

– Vi vill egentligen samma sak, att Tulpanvägen ska vara körbar, men det förutsätter också att trafikanterna respekterar hastighetsbegränsningen och kör med omdöme. Vi hoppas att våra åtgärder får de effekter som behövs, säger Sten-Olof Häll.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.