Ny skylt att ha koll på i Åhus

Tuesday, November 10, 2020 4:25 PMArchived

I korsningen Sandvaktaregatan/Sånnavägen utanför Sånnaskolan har en ny cykelväg byggts. Där har också satts upp nya skyltar i korsningen som är de första i sitt slag inom kommunen. De betyder ”cykelöverfart” och innebär att cyklister har företräde gentemot bilar.

Kommunen får ofta frågor vad som gäller för cyklister på övergångställen och korsningar. Svaret är att det beror helt på var cyklisten färdas och hur skyltningen ser ut.

Om en cyklist färdas bland biltrafik så gäller samma regler för cyklisten som för bilarna. Om man cyklar på en gång-/ och cykelväg och närmar sig ett övergångställe med trafikljus eller utplacerad polis så kallas det att passagen är bevakad och då ska man alltid följa signalen eller polisens tecken.

Cyklar man däremot på en gång-/cykelväg och närmar sig ett obevakat övergångställe med skylten ”herr Gårman” så har cyklister inte företräde gentemot bilarna, bara om cykeln leds. Det finns också passager där en cykel är målad i vägbanan och de kallas cykelpassager. En cykelpassage kan också vara förhöjd, men cyklister har inte företräde gentemot bilar där – tvärt emot vad många tror.

- Jag upplever att det är vanligt bland cyklister att de tror att de har samma företräde som gående, säger Henrik Wester, informatör på kommunens tekniska förvaltning.

Sedan ett par år tillbaka har herr Gårman fått sällskap av en cyklande kompis. För den skylten gäller också nya regler – här har nämligen cyklister företräde och skylten heter ”cykelöverfart”.

Under hösten har cykelvägarna kring den nybyggda Sånnaskolan förbättrats med ny cykelbana mellan Sandvaktaregatan och Sånnavägen, samt en förhöjd korsning som skyltats med just cykelöverfarter. Det är första gången som skylten satts upp i kommunen och det gäller för trafikanterna att hålla koll på vad som gäller här.

Kristianstads kommuns första cykelöverfart i korsningen Sandvaktaregatan/Sånnavägen, där cyklister har företräde gentemot bilar. I bakgrunden syns den nya cykelvägen som binder ihop Sandvaktaregatans och Sånnavägens cykelstråk.

- Det kan vara svårt som cyklist att veta vad som gäller i trafiken, men utgå från att om det är skyltat med den här cykelöverfartsskylten så har du företräde som cyklist. Inte annars, säger Jennie Fasth, trafikingenjör på tekniska förvaltningen.

Den första men inte den sista cykelöverfarten

Trafikingenjör Jennie Fasth framför Herr Gårman som har fått sällskap av en cyklist som är den nya skylten för cykelöverfart.

Cykelöverfarten är här för att stanna och tekniska förvaltningen undersöker olika cykelpassager runt om i kommunen om de ska skyltas som cykelöverfarter istället. Det är förutsättningarna på varje plats som avgör.

- Glöm inte att även om du har företräde i en trafiksituation så är du inte utan ansvar. Du måste alltid ta hänsyn till omständigheterna, samt till hastigheten och avståndet till det andra fordonet som närmar sig korsningen. Det gäller alla trafikanter, för annars händer det lätt en olycka, säger Jennie Fasth.

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer och se pedagogiska filmer om vad som gäller för cyklister i olika trafiksituationer. Länk finns under relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.