Ny tobakaslag kräver att du har tillstånd för att sälja

Thursday, June 27, 2019 12:56 PMArchived

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den nya lagen innebär exempelvis att företag, så väl etablerade som nya, behöver tillstånd för att sälja tobak. Den nya lagen innebär också att det inte längre kommer att vara tillåtet att röka på vissa offentliga platser som exempelvis uteserveringar.

Från och med den 1 juli får du inte längre sälja tobak om du saknar tillstånd. Tidigare har det räckt att anmäla till miljö- samhällsbyggnadsförvaltningen att man vill sälja tobak. Med tobak menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak. – Den nya lagen innebär framförallt att du som näringsidkare måste söka tillstånd hos oss om du vill sälja tobak. Detta gäller även om du tidigare har gjort en anmälan, förklarar Rose-Marie Moos alkoholhandläggare vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med ansökan om tillstånd följer skarpare krav på dig som säljer eller vill sälja. Du måste bland annat visa att du är lämplig att sälja, att du regelbundet kontrollerar din försäljning samt har de rätta ekonomiska förutsättningarna som krävs för verksamheten.  – Vi kommer att titta på om du har skulder hos Kronofogden, betalningsanmärkningar hos Skatteverket eller anmärkning i polisens belastningsregister. Har du något av detta kan det innebära att du inte får tillstånd, fortsätter Rose-Marie Moos.

Den nya lagen innebär också att alla verksamheter som idag är registrerade för försäljning av
E-cigaretter behöver komma in med en ny anmälan om registrering. Den nya registreringen är kostnadsfri.

Rökförbud
Den nya tobakslagen innebär också att rökförbud kommer att gälla på fler allmänna ytor än tidigare, till exempel kommunens inhägnade idrottsanläggningar och utomhusbad, lekplatser samt på uteserveringar. Det finns ingen möjlighet till undantag och ett serveringsställe kan inte ha särskilda rökområden på sin uteservering. Rökning är också förbjuden vid entréer till restauranger och andra serveringsställen.

Det är ägaren till uteserveringen som är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls. Som ansvarig ska du genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas.

Bakgrund

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Läs mer - https://www.kristianstad.se/tobak

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.