Nu erbjuder vi smittsäkra besök på våra boenden

Updated:Wednesday, May 27, 2020 4:40 PMArchived

Den långa isoleringen som besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden har medfört har varit tuff både för de äldre och deras anhöriga. Nu erbjuder vi möjlighet att träffas utomhus under smittsäkra förhållanden.

Tulpaner i en rabatt.

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda den här möjligheten. Det är viktigt för att våra kunder ska må bra, säger Ulrika Johannesson Olsson.

Boendena kommer kunna ta emot upp till två anhöriga åt gången. Alla besök ska ske utomhus och på smittsäkert avstånd.

Vissa av kommunens vård- och omsorgsboenden är väl försedda med trädgårdar och uteplatser, medan andra saknar egen avskild uteplats.

– Vi har behövt titta på flera olika lösningar för våra boenden beroende på vilka förutsättningar som finns just där. Plexiglas är en lösning, ett långt bord emellan är en annan, säger Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden.

Stor skillnad

Tätörtsvägen i Åhus har varit först ut med att kunna erbjuda besök utomhus.

– Det har gjort stor skillnad för våra äldre och deras anhöriga. Det har gått väldigt lång tid sedan de senast sågs så det har varit härliga möten, säger Maria Bergström, verksamhetschef på Tätörtsvägens demensboende.

Även Östergård 1 har kommit igång och nu följer kommunens övriga vård- och omsorgsboenden efterhand.

Enskilda bedömningar

– Enhetschefen på boendet gör en bedömning i varje enskilt fall om det går att genomföra ett besök utan smittrisk. För kunder med nedsatt kognitiv förmåga kan det till exempel i vissa fall vara svårt att följa reglerna för ett sådant här besök. En annan viktig förutsättning är att både den boende och de som ska besöka är symtomfria, säger Ulrika Johannesson Olsson.

Besöken görs som undantag från förbudet, men betyder inte att besöksförbudet är hävt.

– Det är väldigt viktigt att besöken sker på ett organiserat och säkert sätt och vi är oerhört rädda om våra äldre, säger Maria Bergström.

Tätörtsvägens besöksoas

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.