Norra dammen i Tivoliparken byggs om

Updated:Thursday, September 22, 2022 5:04 PMArchived

Norra dammen i Tivoliparken kommer under hösten att byggas om och fräschas upp. I nästa vecka inleds arbetet med etablering och utpumpning av vattnet till Helgeå.

Norra dammen i Tivoliparken ska rustas upp och byggas om.
Norra dammen i Tivoliparken ska rustas upp och byggas om.

Arbetet, som planeras att pågå i drygt två månader, kommer att påverka tillgängligheten runt omkring dammen och utescenen i Tivoliparken. Även cykelvägen längs Helgeå kommer att stängas av under delar av byggtiden.

De åtgärder som kommer att göras vid Norra dammen är:

  • Nytt smidesstaket runt om dammen.
  • Tillsättning av mer luft och ändrad utformning för att uppnå bättre vattenkvalité.
  • Plantering av nya växter och träd.
  • Installera belysning av träden i och kring dammen.

Dessutom kommer det att skapas två nya samlingsplatser med grillmöjligheter, varav en som är handikapp-anpassad.

Kostnaden för projektet beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner och vara klart under hösten.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.