Nordiska ministerrådets experter lovordar Vattenriket

Monday, December 17, 2018 5:18 PMArchived

Vattenriket har haft besök av Nordiska ministerrådets expertgrupp Terrestra Ekosystemgruppen. Planeringsmöten på naturum varvades med information om biosfärkontorets arbete med malen i Helge å, tranorna vid Pulken och de sandiga naturreservaten kring Åhus.

I två dagar har ministerrådets expertgrupp träffats på naturum för att planera verksamheten för 2019 och inriktningen för perioden 2019-2025.

– Viktiga frågor just nu är friluftsliv, naturinterpretation och hur man kan buffra konflikter mellan lokalsamhälle och naturturism, säger Hasse Berglund, landskapsenheten Naturvårdsverket.

När han letade efter en inspirerande mötesplats föll valet på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

– Gruppen är mycket intresserad av biosfärkonceptet. Det är roligt att se att det som gjorts i Vattenriket är av stort gemensamt intresse för de nordiska länderna, säger Hasse Berglund.

Delegaterna tycker att de fått många nya idéer att sprida i sina nätverk.

– Vi är mycket imponerade av arbetet i biosfärområdet. Många pratar om hållbar utveckling, men här görs konkreta insatser där kommunen, staten och många olika intressen arbetar sida vid sida, säger Susanne Lindeman, ordförande i Terrestra Ekosystemgruppen.

Samtalen med delegater från övriga nordiska länder är viktiga för Vattenrikets koordinator Carina Wettemark.

– Det är värdefullt för oss att få berätta om vår verksamhet och att ha en diskussion med några av de mest sakkunniga kring aktuella frågeställningar i biosfärområdet, säger hon.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.