Nattjouren öppnar på måndag igen

Updated:Thursday, August 15, 2019 8:56 AMArchived

Nattjouren för hemlösa i Kristianstad kan öppna igen redan på måndag. Reparationerna och saneringen efter den avloppsläcka som drabbat huset är i full gång och ska vara klara efter helgen.

Nattjouren för hemlösa på Näsby i Kristianstad bedrivs av Skåne Stadsmission på uppdrag av Kristianstads kommun, som svarar för byggnad och finansiering.

På måndagen tvingades verksamheten stänga på grund av en akut avloppsläcka som medförde att avloppsvatten trängde in i källaren. Ett intensivt arbete inleddes för att åtgärda problemen.

­- Arbetet har kommit i gång på ett bra sätt, så vi ser nu att vi klarar att slutföra åtgärderna betydligt snabbare än vi från början vågade tro, säger fastighetsförvaltaren Mathias Loftenius på Kristianstads kommuns tekniska förvaltning.

Fortfarande återstår en del arbete för att återställa källarens tvättstuga i fullgott skick, men en provisorisk tvättstuga finns att tillgå vid öppnandet på måndag kväll.

Sara Larsson, enhetschef för Skåne Stadsmission i Kristianstad är glad över beskedet att problemen kunnat lösas så pass snabbt.
- Det är en lättnad. Initialt var vi oroliga att det skulle dra ut ännu mer på tiden. Under den period som Nattjouren är stängd kommer vi att fortsätta dela ut extra mackor, vattenflaskor och varma filtar för att underlätta i en olycklig situation, säger hon.

- Det är verkligen tråkigt för dem som har drabbats av stängningen, men tack vare ett gott samarbete mellan alla inblandade har vi ändå kunnat minimera effekterna, säger Peter Sonnsjö, t.f. förvaltningschef på Arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstads kommun.  

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.