Munskydd införs som extra åtgärd

Friday, October 30, 2020 10:56 AMArchived

Med hänsyn till den ökade smittspridningen i Skåne införs nu munskydd som en extra åtgärd för att skydda kunderna i omsorgens verksamheter. Munskydd kommer användas när personalen behöver arbeta nära kunders ansikte.

Munskydd införs som en extra åtgärd för att skydda kunder från smitta under en period med hög samhällsspridning av covid-19. Munskydden ska användas när medarbetare behöver arbeta nära kunders ansikte. Beslutet gäller personal som arbetar inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård, personlig assistans och gruppboenden enligt LSS.

Beslutet gäller i första hand till 17 november, det vill säga lika länge som Region Skånes skärpta råd. Därefter finns möjlighet till förlängning vid behov.

 – Munskyddet är en extra åtgärd vi har möjlighet att sätta in i vissa situationer, där samhällsspridning är en sådan. Vi kommer att utvärdera åtgärden fortlöpande och i relation till omfattningen av samhällsspridning av covid-19, säger Katarzyna Wisniewska, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.