Mötesplatser stängs och senioraktiviteter ställs in

Updated:Thursday, March 12, 2020 5:39 PMArchived

För att minska risken för smittspridning av coronavirus covid-19 och skydda våra äldre och mest sårbara kommer alla mötesplatser för seniorer att stängas för en tid. Även kommunens senioraktiviteter som arrangeras på andra platser ställs in.

Förändringen gäller från och med fredagen den 13 mars och tills nya besked ges.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.