Mindre störningar på vår webb ikväll onsdag.

Wednesday, October 11, 2017 4:24 PMArchived

Vi har ett inplanerat servicearbete av kommunens nät mellan kl 21:00 och 23:00.

Under tiden kan det uppstå mindre störningar vilket gör att det under dessa mindre störningar kan vara svårt att nå kristianstad.se.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.