Milnergymnasiet får matsal

Updated:Wednesday, May 20, 2020 1:49 PMArchived

Milnergymnasiet ska byggas om för att få egen skolrestaurang. Kommunstyrelsen har gett tillstånd att sätta igång bygget som beräknas kosta ca 25 miljoner kronor.

Milnergymnasiets skolbyggnad
Milnergymnasiet byggs om för att få egen skolrestaurang.

Sedan Milnergymnasiet byggdes av dåvarande landstinget har eleverna ätit skollunch i Region Skånes matsal Blekedamm. Nu har regionen sagt upp avtalet och därför behöver skolbyggnaden kompletteras med matsal och kök.

Ett av de tre atrierna i huset ska tillsammans med en ny tillbyggnad utnyttjas för kök och matsalsytan. Köket ska klara av att servera 450 portioner i tre olika sittningar. Lokalerna utformas så att de kan avskärmas från den övriga skolan och får egen ingång som gör det möjligt att utanför skoltid hyra ut lokalen till sammankomster. I samband med ombyggnaden kommer skolan också att utrustas med solceller.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.