Miljömedvetna elever på Tollarps skola

Wednesday, April 22, 2020 9:13 AMArchived

De miljömedvetna eleverna i klass 3B på Tollarps skola ville förbättra källsorteringen på skolan och hade tankar om hur detta skulle kunna ske. De bestämde sig för att skicka en skrivelse till skolchefen och nu planerar kommunen för fyrfackskärl på skolan.

Johan K Angsmo, Krister Dagneryd och Paula Lundin träffade klass 3B på Tollarps skola.
Johan K Angsmo, Krister Dagneryd och Paula Lundin träffade klass 3B på Tollarps skola.

Under december månad arbetade eleverna i klass 3B på Tollarps skola med vattnets kretslopp i undervisningen och man förstod vilket stort problem för vår miljö det blir om plast och andra sopor hamnar i våra sjöar och hav. Eleverna ville bidra till förbättringar och sopsortera på sin skola. De bestämde sig för att göra en skrivelse till skolchefen.

I fredags träffade skolchef Krister Dagneryd, rektor Paula Lundin och Johan K Angsmo från Tekniska förvaltningen klassen.

- Jag tycker att det är viktigt att eleverna ska känna sig hörda och att de blir tagna på allvar. Att elevpåverkan inte tomt prat utan något reellt, säger Krister Dagneryd.

Ett samarbete initierades med Tekniska förvaltningen och det visade sig att elevernas idé var möjlig att genomföra.

- Vi planerar nu för fyrfackskärl som ska placeras på skolgården, berättar Johan K Angsmo.

Han visar också bilder på hur kärlen kan komma att se ut.

- Det är en del av vårt uppdrag att fostra eleverna till att bli goda samhällsmedborgare. Här har de tydligt visat sitt engagemang, fått ett kvitto på att det är lönt att och det är en erfarenhet som jag hoppas de tar med sig vidare i livet, säger rektor Paula Lundin.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.