Stor marinövning märks mest vid kusten

Updated:Wednesday, September 6, 2017 8:05 AMArchived

Den årliga marinövningen Northern Coasts, NOCO, pågår i vår del av Östersjön den 8-21 september. Övningen hålls mest till havs, men hos oss syns även markförband på flera platser och längs vägarna. Trafik till storövningen Aurora 17 förekommer också under september.

Fotograf: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Fotograf: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Northern Coasts är en årligen återkommande internationell storövning . I år är Sverige värdnation och i södra och mellersta Östersjön ska ett femtiotal fartyg och drygt 5000 soldater och sjömän från 16 länder träna tillsammans under perioden 8/9 - 21/9. Övningen startar i Karlskrona hamn på fredag.

Fram tills dess kommer utländska förband att passera oss längs de stora vägarna, på väg norrut.
När övningen börjar finns marktrupper också utplacerade i delar av Skåne.

Allmänheten kan märka av övningen genom buller och fordonstrafik.

Platser som påverkas av NOCO 2017

 • Kristianstads flygplats
 • Rinkaby
 • Ravlunda
 • Kivik
 • Vägar mellan övningsplatserna


Kontakt

Övningsledningen: 0455 - 86 735


Ser du något som inte stämmer - kontakta Försvarsmakten

Observation på land:
SMS eller MMS: 070 - 90 32 94 851
Eller skicka e-post

Observation till sjöss:
Ring: 08 - 788 75 00, begär vakthavande befäl Marinen
Eller skicka e-post

 

Aurora 17 - ytterligare en storövning i september

Under andra halvan av september hålls också övningen Aurora 17, den första försvarsmaktsövningen och den största nationella övningen på mer än 20 år. Scenariot är ett överraskande angrepp på Sverige.

Övningen pågår den 11/9 - 29/9 i området mellan Stockholm och Göteborg, samt på Gotland. Deltagare är, förutom 19 000 svenska soldater, också förband från Skandinavien, Baltikum, Frankrike och USA. Dessutom samverkar ett 40-tal svenska myndigheter i övningen.

Före och efter övning Aurora förekommer militär trafik på de skånska vägarna.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.