Många ska samsas om Åhusparkering

Updated:Thursday, July 25, 2019 5:25 PMArchived

Åhus växer på sommaren och många tar bilen dit. Strandnära gator och vägar lockar besökare, men det gäller att parkera med omdöme. Felparkeringar kan snabbt bli problem, både för boende och utryckningsfordon.

Boende, badande och besökare. Alla vill besöka Åhus stränder sommartid, gärna med bil.
Längs de trånga gatorna och vägarna ner mot stranden ringlar sig raderna med bilar. Tätt, tätt, för ingen vill ju gå längre än nödvändigt. Det leder emellanåt till problem för boende i området. Parkeringsfrågan är lika aktuell varje år, inte minst av trygghetsskäl.

–Räddningstjänsten och andra utryckningsfordon kommer helt enkelt inte fram om bilarna parkerar där det inte är tillåtet. Det är ett generellt problem längs kusten sommartid och det kan slå hårt vid en drunkningsolycka på stranden eller en brand i området, säger brandingenjör Johan Sjöberg.

För dig som inte är van att parkera i Åhus är det därför extra viktigt att läsa på skyltarna på gatan innan du ställer ifrån dig bilen. Förutom de fasta skyltarna är vissa gator försedda med tillfälliga förbudsskyltar under olika evenemang.

Kontrollen av bilisterna är ett delat ansvar. Om en skylt visar att fordonstrafik är förbjuden på en gata så kontrollerar polisen om någon har rätt att köra in där. Men kommunens parkeringsvakter har också sina uppgifter.

– Vi kan ge parkeringsanmärkningar om någon bryter mot andra gällande regler för parkering, säger parkeringsvakten Mats Holmgren, som kontrollerar parkeringarna i Åhus med jämna mellanrum under sommaren.

En böteslapp på rutan kan bli en kännbar effekt för fordonsägaren, men den ökar ju inte framkomligheten på vägarna.  

– Får vi besökare som både parkerar och badar med omdöme, då blir det en riktigt bra sommar, säger Johan Sjöberg på Räddningstjänsten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.