Månadens förskola

Thursday, June 3, 2021 9:29 AMArchived

Centrals förskola i Kristianstad lyfts av Förskoleforum som månadens förskola. En förskola som har språket i fokus och där alla barn är allas.

Barn som målar.
Centrals förskola lyfts av Förskoleforum som månadens förskola.

Av Centrals 70 barn har majoriteten ett annat modersmål än svenska. Därför är språk ett av förskolans fokusområden. 

För att skapa en igenkänning och en röd tråd genom verksamheten arbetar avdelningarna med samma tema: Kol-Erik, koltrasten från URs Tripp Trapp Träd. De tittar på olika avsnitt tillsammans och jobbar sedan vidare med programmets rim och ramsor. Barn, som inte kan prata, tar ändå ta till sig melodin i språket när de klappar stavelser i orden.

Alla kan ladda ner TrippTrappTräd-appen och barnen kan lära sina föräldrar rimorden. Kol-Erik har blivit som en maskot på förskolan och genom honom kan pedagogerna jobba med hela läroplanen.

Som stöd i kommunikationen använder de både tecken och bilder, men även Polyglutt som är en digital boktjänst för att kunna läsa på olika språk då en del barn uttrycker sig lättare på sitt modersmål och modersmålet är viktigt för barns självkänsla och identitet.

På förskolebiblioteket möter barnen böcker, språkpåsar och annat konkret material som stimulerar språkutvecklingen. Pedagogerna läser mycket, inte bara under samlingar. De jobbar ofta länge med samma bok och gör aktiviteterna i den.

Förskoleforum lyfter inte bara hur de aktivt jobbar med språket utan även att förskolans arbetssätt präglas av det kompetenta barnet. Ingången är att alla barn kan och vill. Därför är miljön på småbarnsavdelningen anpassad efter att barnen ska ha inflytande och delaktighet.

Centrals förskola jobbar också utifrån principen att alla barn är allas. Barn och pedagoger känner varandra över avdelningarna. Pedagogerna hjälps ofta åt och de arbetar tillsammans. Eftersom förskolan är relativt liten kan pedagogerna ta snabba beslut och jobba flexibelt. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.