Machofabriken startar på tre nya skolor i höst

Monday, October 29, 2018 11:07 AMArchived

Satsningen med våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande arbete på skoltid förlängs. Ytterligare tre skolor i Kristianstads kommun hoppar på konceptet. Eleverna på Slättängsskolans var först ut för ett år sedan, nu går de i åttan och tror att arbetet kan göra mycket för skolans klimat på sikt.

Tre av eleverna samtalar med Therese, fältsekreterare om machofabriken.
Tre nya skolor satsar på machofabriken i höst. Förra årets sjuor på Slättängskolan tror att det är bra för skolans klimat.

I höst startar Kristianstads kommun upp machofabriken på ytterligare tre skolor; Nosabyskolan, Tollarps skola och Norretullskolan. Slättängsskolan fortsätter med satsningen för andra året.

Therese Jönsson, fältsekreterare förklarar att det handlar om att tänka utanför boxen och att få vara den man själv vill vara.

-Vi jobbar med boxen som symboliserar de förväntningar och de krav som omgivningen har på oss.

Elin, Tindra, Elsa, Hanna och Mirvana går i åttan på Slättängsskolan. De var några av Kristianstads kommuns första sjuor som hade machofabriken på lektionstid. Idag ser de tillbaka på ett lärorikt år som gett dem nya perspektiv. De hoppas att de sjuor som nu har machofabriken på schemat ska uppskatta tiden och ta tillvara på det som de lär sig där.

-Jag hoppas att det ska göra att de blir snällare och trevligare mot varandra. Ibland hör jag de yngre säga elaka saker till varandra och till oss äldre. De skulle sluta med det och förstå att andra kan bli sårade. Det är inte kul, säger Elsa.

Hanna minns hur det var att vara minst på skolan.

-Det är lätt att känna sig liten i sjuan men man ska respektera alla oavsett ålder. När vi går i nian kanske det blir ett bättre klimat på skolan, då har alla haft machofabriken.  

Ett våldsförebyggande arbete

Machofabriken handlar om att ge de nyblivna högstadieeleverna möjlighet att reflektera över normer och värderingar som finns i vårt samhälle. Alla sjundeklassare på de fyra skolorna har machofabriken på schemat, respektive skola har sedan anpassat materialet på lite olika sätt. 

Therese Jönsson är fältsekreterare och träffar eleverna en gång varannan vecka för att ha machofabriken.

-Machofabriken är ett förebyggande arbete där vi tidigt vill komma in i klasserna och bygga en gemenskap och trygg miljö för alla eleverna. Det finns ett stort mörkertal kring våld och vi vill förhindra att både tjejer och killar hamnar i våldssituationer, säger Therese Jönsson. 

På lektionerna pratar klasserna om utanförskap, HBTQ, våld, Jämställdhet, rasism, kärlek, porr, Stopp min kropp, lagar och regler och forskning och statistik. På några av skolorna kompletteras lektionerna med individuella samtal med alla eleverna, ett tillfälle per termin.

-Vi pratar om komplicerade ämnen och då är de individuella tillfällena bra för eleverna att prata om något som de funderat på och inte vill prata om i klassen. Genom samtalen kan jag fånga upp de elever som behöver det och erbjuda dem fler samtal eller hjälpa dem till skolans kurator, säger Therese Jönsson.

Machofabriken gav bra energi

Eleverna är nöjda och uppskattar tiden med machofabriken. De menar att det är ett bra sätt att prata om sådant som de inte pratar om annars, sex, kärlek, att alla är lika mycket värda och förståelse för att alla inte är som "jag".

Elin förklarar,

-Jag är kramig och tycker om att kramas. Men det är  inte alla som uppskattar en kram. 

Machofabriken ger bra energi.
Machofabriken ger bra energi tycker eleverna. Elsa (till höger) hoppas att de som har machofabriken i höst ska bli snällare mot varandra.

På frågan om vad eleverna själva har lärt sig berättar de att klassen blivit mer sammansvetsad och att de har fått större respekt för varandra. Många av dem pratar också hemma med sina föräldrar om det som de lärt sig, om rasism och om att få älska vem man vill, att det finns personer som varken är tjejer eller killar, de är icke binära* och att det är helt okej.

-När vi hade machofabriken så var det en annan sak, det var mer öppet och de flesta pratade mer öppet, säger Tindra.

-Det blev en bra energi och man vågade dela med sig. Varför är just smalt fint? Att inte vara smal är precis lika fint, det är ju människan som är fin, säger Hanna och tillägger att det handlar om normer.

-Min mamma säger att jag har förändrat mitt sätt att tänka, berättar Mirvana.

"Vad tycker jag, vad vill jag, vad känner jag?"

-Det är roligt att höra vad eleverna tycker om machofabriken. Syftet med machofabriken är att eleverna ska börja reflektera och bli mer medvetna om normer i samhället och börja lyssna på vad de vill, tycker och känner, säger Therese Jönsson.  

Fakta

Machofabriken är ett våldsförebyggande och jämnställdhetsförebyggande arbete. Tjejer och killar har det tillsammans på schemalagd tid. Det är tillfällen om 60-90 minuter varannan vecka. 15 tillfällen på hela läsåret.

Målet/ syftet är att ungdomarna tidigt ska lära sig att ifrågasätta normer eller "sanningar" och skapa sina egna sanningar. Ett mer tillåtande klimat, att alla får vara som de är. Kunna reflektera kring vad vill jag, vad känner jag och vad tycker jag.

De teman som tas upp är bland annat; utanförskap, diskriminering, kärlek, lagar och regler, våld, jämställdhet, rasism, HBTQ, porr, kroppen och egna gränser, samtyckeslag och att alla får vara som de är.

Innehållet på lektionerna består av material från Machofabriken, Rädda Barnen, Bris och Unicef, övningar och filmklipp mm. Eleverna diskuterar de olika ämnena i både mindre grupper och i helklass. Gruppledarna använder ofta en låda (boxen) som ett pedagogiskt verktyg för att illustrera vad normer och värderingar i samhället innebär. 

Machofabriken genomförs i samarbete mellan Barn och utbildningsförvaltningen och Arbete och välfärdsförvaltningen. På lektionerna deltar lärare, fältsekreterare, kuratorer, specialpedagoger, personal från Ungdomsbasen och fritidsledare. De olika skolorna har valt att genomföra undervisningen på lite olika sätt.

*Icke binär är en person som inte känner sig som en kvinna och inte känner sig som en man.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.