Lyckat pilotprojekt med kyld mat utökas

Updated:Tuesday, February 2, 2021 2:35 PMArchived

Ett pilotprojekt med leverans av kyld istället för varm mat till ett tjugotal kunder inom hemtjänsten ledde till nöjdare kunder. Framförallt uppskattades friheten att själv kunna bestämma när det är dags att sätta sig till bords. Nu utökas piloten till att omfatta alla kunder med måltidshjälp.

– Vi provar att leverera kyld mat av flera anledningar. Framförallt blir näringsinnehållet i mat som hålls varm sämre ju längre den varmhålls. Redan efter 30 minuter har till exempel hälften av C-vitaminerna i maten förstörts. Även smaken påverkas negativt. Men förutom det kan kunden själv välja när det passar att äta om maten levereras kyld. Förut har vi sett att maten ofta blivit stående på köksbänken länge, helt enkelt för att kunden inte hunnit bli hungrig när maten har kommit, säger Björn Sundin, enhetschef inom hemtjänsten.

Maten tillagas i kommunens lokala kök precis som tidigare, men snabbkyls direkt efter tillagningen. På så vis minskar risken för bakterietillväxt, vilket ses som ytterligare en fördel jämfört med varmhållen mat.

– Men det finns faktiskt ännu fler fördelar. Med kyld mat kan kunden välja fritt bland tio olika rätter per vecka. Du väljer själv vad du vill äta och när. Är du väldigt förtjust i köttbullar kan du alltså äta det flera gånger den veckan. Sedan blir förstås miljövinsterna stora när vi minskar utkörningarna från sju gånger per vecka till en. Bara det är ju otroligt positivt. Dessutom blir kunden friare att kunna planera sin vecka när hen slipper se till att vara hemma och ta emot matleveransen varje dag, säger Björn Sundin.

Nöjdare kunder leder till utökning

Det första pilotprojektet genomfördes under perioden januari till maj 2020 och omfattade ett tjugotal kunder i två hemtjänstområden. Vissa av dem hade enbart matleverans, medan andra även fick hjälp kring måltiden, till exempel med att duka och lägga upp maten.

Utvärderingen som gjordes efter den första pilotperioden visar på nöjdare kunder. Framförallt uppskattades friheten att själv kunna välja när man vill äta. Det lyckade resultatet gör nu att projektet utökas.

– Nu utvidgar vi projektet och erbjudandet att prova kyld mat till att omfatta alla som har måltidshjälp inom samtliga hemtjänstområden. Provperioden, som kommer pågå i 12 månader, följs upp med hjälp av enkäter efter sex månader och vid projektets slut. Om det slår väl ut planerar vi att fortsätta med kyld mat och utöka till även dem som bara har matleverans, säger Björn Sundin.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.