Litet kommunfullmäktige avslutar året

Updated:Wednesday, December 9, 2020 2:28 PMArchived

En decimerad kommunfullmäktigeförsamling fattade vid decembersammanträdet i Kristianstad kommun bland annat beslut om att höja avgifterna för musikskolan.

Årets sista kommunfullmäktigemöte i Kristianstads kommun genomfördes i mindre skala på grund av coronasituationen. Enligt överenskommelse mellan partierna fanns endast 37 av de 65 ledamöterna på plats för att behandla ett antal ärenden, motioner och medborgarförslag.

Kommundirektören, informerade om coronaläget, som just nu är allvarligt. Smittspridningen är stor i regionen och flera kommunala verksamheter är ansträngda. Centralsjukhuset i Kristianstad har flera inlagda patienter och en handfull ligger på intensiven. Avslutningsvis vädjade kommundirektör Christel Jönsson till alla att följa restriktionerna.

Dagens sammanträde bestod av flera valärenden. Samtliga ärenden beslutades enligt valberedningens förlag. Valen redovisas i protokollet som publiceras på kristianstad.se den 18 december.

Det ärenden som i dagens sammanträde skapade diskussion var förslaget om höjningen av musikskolans taxa. Vänsterpartiet inledde med att yrka återremittering av ärendet, medan Socialdemokraterna yrkade för avslag. Kommunfullmäktige beslutade först om att ärendet skulle avgöras på dagens möte, och efter en votering blev utfallet 25 mot 12. Därmed blir det en ökning av taxan för musikskolan året 2021.

Övriga ärenden beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Det återremitterade ärendet för borgenslåneramar för de kommunala bolagen godkändes också. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hade till kommunstyrelsen yrkat om att höja låneramen för AB Kristianstadsbyggen med 100 miljoner  och det förslaget godkände kommunfullmäktige.

I mötets sista ärende om inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag var det interpellationen från Mikael Persson (V) till ordföranden i kultur- och fritidsförvaltningen Lena Ohlsson (M) som skapade debatt. Interpellationen handlade om nedläggning av biblioteksfilialerna på Gamlegården och i Linderöd. Du kan lyssna till debatten i webbsändning från dagens kommunfullmäktigemöte.
Alla medborgarförslag utom ett remitterades vidare för bli behandlade av nämnderna. Det som blev avvisat var ett förslag om att få cykla på stigarna i naturreservatet Gropahålet. Anledningen är att området inte är kommunens mark.

Länk till sändningen
Länk till protokollsidan

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.