Lex Sarah-anmälan till följd av kvalitetsbrister på boende

Friday, October 7, 2022 1:20 PMArchived

Den senaste tiden har flera allvarliga avvikelser som rör omsorgen på ett vård- och omsorgsboende rapporterats. Därför gör Kristianstads kommun nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Bland annat har det funnits brister i överföring av information, planering och genomförande av insatser.

För att säkerställa att händelserna inte ska ske igen har flera olika åtgärder gjorts kopplade till enskilda brister. Framöver kommer även mer omfattande insatser genomföras för att se till att rutiner följs och att det dagliga arbetet planeras på ett bra sätt. Personalens kompetens kommer även stärkas med utbildningar inom olika områden.

 – Vi ser allvarligt på det som inträffat och har nu stort fokus på att höja kvaliteten till en god nivå igen så att kunderna ska få en trygg och stabil vardag framöver, säger Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.