Trasig rollator leder till översyn av hjälpmedelshantering

Updated:Monday, September 9, 2019 2:46 PMArchived

I samband med att en patient tog en promenad upptäckte hen att ett hjul på rollatorn satt löst. Eftersom det fanns risk för skada lex Maria-anmäls händelsen. Efter en utredning införs nu förbättringar i hjälpmedelshanteringen.

Under sin promenad upptäckte patienten att en sprint till rollatorhjulet hade gått av och att hjulet satt löst. Patienten kunde gå tillbaka hem och klarade händelsen utan några skador.

Rollatorn hade reparerats med anledning av ett fel på bromsarna några veckor tidigare. Enligt riktlinjerna var det då även dags för förebyggande underhåll, men dokumentationen kring ärendet säger inte om det verkligen skedde.

En utredning av händelsen visar brister i kommunikation mellan personalen och att riktlinjerna kring förebyggande underhåll inte följdes. Omsorgsnämnden har därför tagit fram åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. Bland annat ska utbildningar genomföras och teknikerna ska få bättre stöd i hjälpmedelssystemet som används.

Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Om lex Maria

En anmälning enligt lex Maria görs när en patient inom hälso- och sjukvården drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Vid varje tillfälle görs en utredning och åtgärder tas fram för att undvika liknande händelser i framtiden. All hälso- och sjukvårdspersonal i organisationen fortbildas även regelbundet utifrån aktuella händelser. På så vis ska arbetet med lex Maria leda till höjd kvalitet och patientsäkerhet.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.