Lex Maria leder till översyn av omvårdnadsprocessen

Monday, September 9, 2019 2:47 PMArchived

En patient med ett allvarligt sår fick inte rätt behandling. En utredning efter händelsen visar brister i kompetens och dokumentation. Omsorgsnämnden gör därför en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Samtidigt genomförs en rad åtgärder.

Det var i samband med att ett sår skulle läggas om i början av juni som en sjuksköterska upptäckte att såret var allvarligt och att patienten led av smärtor. Sårets allvarlighetsgrad framgick inte i rapportering eller dokumentation kring patienten.

Utredningen som gjordes efter händelsen visar brister i kompetens kring sår, dokumentation och riskförebyggande arbete. Omsorgsnämnden har därför tagit fram åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. Bland annat ska omvårdnadsprocessen förtydligas och rutinerna för riskförebyggande arbete ses över. Den berörda sjuksköterskan har fått stöd i form av handledning. Händelsen är anmäld till IVO enligt lex Maria.

Om lex Maria

En anmälning enligt lex Maria görs när en patient inom hälso- och sjukvården drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Vid varje tillfälle görs en utredning och åtgärder tas fram för att undvika liknande händelser i framtiden. All hälso- och sjukvårdspersonal i organisationen fortbildas även regelbundet utifrån aktuella händelser. På så vis ska arbetet med lex Maria leda till höjd kvalitet och patientsäkerhet.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.