Lek i centrum

Updated:Wednesday, August 21, 2019 11:17 AMArchived

På Östra Boulevarden håller en ny liten lekplats på att ta form utanför Galleria Boulevard.

Snart kan leksugna barn börja använda den nya lilla lekplatsen på Östra Boulevarden.
Snart kan leksugna barn börja använda den nya lilla lekplatsen på Östra Boulevarden.

Utvecklingsarbetet för Kristianstads city pågår hela tiden. I samarbetsforumet Handelsstaden, där kommunen, fastighetsägare och handelsföreningen ingår hanteras frågor som rör stadens utbud, tillgänglighet, renhållning och trygghet. Samarbetet bidrar till att kommunen får input till ombyggnadsprojekt i staden, men det driver även egna utvecklingsåtgärder – allt från smått till stort. Det senaste projektet är att få in mer lek i stadsmiljön och därför har en liten lekplats placerats utanför Galleria Boulevards ingång.

– Vi vill skapa attraktiva och funktionella miljöer runt handeln och evenemang som kompletterar den. Att få ihop helheten är nyckeln till att skapa ett attraktivt Kristianstad, säger Charlotte Svärd som är verksamhetsledare för Handelsstaden Kristianstad.

Själva lekställningen, som är utformad som en liten borg, är redan på plats.

– Det som kvarstår att göra är att gjuta fallskydd och sätta upp ett mindre staket. Lekplatsen blir helt klart under augusti, säger Hilda Forssman, som har arbetat med lekplatsen på kommunens tekniska förvaltning.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.