På väg mot rondell

Updated:Friday, December 21, 2018 11:56 AMArchived

Mitt på Långebro pågår arbetet med att bygga om korsningen till en cirkulationsplats. Trots farhågor om köer under byggtiden så flyter trafiken på riktigt bra. Arbetet blir klart under sommaren 2019.

Den tillfälliga cirkulationsplatsen på Långebro fungerar bättre än förväntat.
Den tillfälliga cirkulationsplatsen på Långebro fungerar bättre än förväntat.

Den 4 november 2018 slocknade det som var Sveriges äldsta trafikljus i drift och den gamla korsningen lämnade över stafettpinnen – eller rättare sagt 15 000 bilar per dygn – till en nybyggd tillfällig cirkulationsplats på Långebro.

– Vi hade lite farhågor för trafikflödet under byggtiden, men det har fungerat över förväntan, säger Rutger Swenson, C4 Tekniks projektledare för bygget, när han spanar ut över trafiken intill byggarbetsplatsen.

– Det var inget alternativ att bara stänga vägarna. Vi har ju även tillfört den nya cirkulationsplatsen vid naturums parkering och det nya separata körfältet för högersväng från Allégatan vid Trafikplats Vilan. De har underlättat mycket, säger Rutger Swenson.

En ny cirkulationsplats har skapats som förberedande åtgärd utanför naturums parkering. Självklart har den orange målning i mitten.

En av Kristianstads huvudledningar för dricksvatten har kopplats om, som en del i projektet.

Under december och januari dras en ny gasledning mellan Härlövsdeponin och Scan. Ledningen är 650 meter och den största delen av den kommer att tryckas under mark. Alla grävarbeten görs i grönytor och gångstråk, så biltrafiken påverkas inte.

Långebros cirkulationsplats blir klar under sommaren 2019. Under hösten 2019 åtgärdas de två cirkulationsplatserna längre västerut i Härlöv med separata fält för högersväng.

– Trafikåtgärderna i den västra delen av Kristianstad är efterlängtade och behövliga, så det är roligt att få genomföra dem för invånarna, säger Rutger Swenson, medan han rullar ihop en ritning och ger sig av mot nästa byggmöte.

Filmen visar den tillfälliga cirkulationsplatsen i full drift.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.