Landsbygdsfonden främjar lokal utveckling

Tuesday, December 22, 2020 9:41 AMArchived

Landsbygdsrådet beslöt på senaste mötet att bevilja åtta av de inkomna ansökningarna ekonomiskt stöd från landsbygdsfonden. Syftet med fonden är att ge föreningar och organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer.

– Landbygdsfonden är en bra möjlighet för organisationer och föreningar att söka stöd för sina utvecklingsidéer. Denna gång fick vi in ansökningar på totalt 277 000 kronor, säger Karl Gemfeldt (C), ordförande i landsbygdsrådet och ansvarig för landsbygdsfrågorna i kommunen.

Alla ansökningar hanteras och behandlas av landsbygdsrådet. Ansökningarna prövas mot kommunens landsbygdsstrategi.

Följande föreningar erhöll stöd vid ansökningstillfället:

 • Maglehems Bygdegårdsförening får 12 500 kronor till byte av fönster på bygdegården.
 • Smultronstället Willandsgården får 17 500 kronor till byggnation av en vattenåtervinning i trädgården för att minska förbrukningen.
 • Arkelstorps båtklubb får 8 000 kronor till två bänkbord.
 • Degeberga Byalag får 10 000 kronor till en klocka som ska placeras vid spontanidrottsplatsen.
 • Gärdsköpinge Villaförening får 15 000 kronor till renovering av samlingslokalen Stuan.
 • Djurröds Byalag får 15 000 kronor till inventarier till föreningens klubbstuga.
 • Huaröds byalag får 22 500 kronor till stöd för deras ansökan till skolinspektionen för att bilda friskola i Huaröd.
 • Oppmanna Vånga Bygderåd får 22 500 kronor till avgifter för bygglov samt nybyggnadskarta för fågeltorn och vindskydd vid leden vid Arkelstorpsviken.  

För 2021 har kommunstyrelsen beslutat att landsbygdsfonden erhåller 200 000 kronor att fördela. Ansökningar kommer att vara möjliga att söka i maj och i oktober. Mer om landsbygdsfonden hittar du i länken under relaterad information. 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.