Krinova vann pris för Skånes utveckling

Updated:Tuesday, February 12, 2019 4:27 PMArchived

Krinova Incubator & Science Park vann Region Skånes pris för "Synnerliga insatser för Skånes utveckling 2018" igår på Malmös Näringslivsgala på Malmö Live.

Pierre Månsson, Karl-Axel Hill, Rosalie Toth, Christel Jönsson, Charlotte Lorentz Hjorth, Hannes van Lunteren, Martin Johansson, Lena Jasslin, Jens Almqvist och Torben Olsson från Kristianstads kommun och Krinova gladdes åt priset på Region Skånes näringslivsgala.
Pierre Månsson, Karl-Axel Hill, Rosalie Toth, Christel Jönsson, Charlotte Lorentz Hjorth, Hannes van Lunteren, Martin Johansson, Lena Jasslin, Jens Almqvist och Torben Olsson från Kristianstads kommun och Krinova gladdes åt priset på Region Skånes näringslivsgala.

Priset går årligen till en person eller verksamhet som på ett extraordinärt sätt genom engagemang, entreprenörskap eller kreativitet bidragit till skånsk utveckling.

– Krinova Incubator & Science Park är värdiga vinnare som bidrar till positiv utveckling av Skåne och den skånska tillväxten och kreativiteten, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson, som även är ordförande i prisjuryn.

Krinova är en mötesplats där likväl etablerade företag och företag som ännu befinner sig på idéstadiet kan få innovations- och utvecklingsstöd.

 På Krinovas innovationsarena får företagare möjlighet att pröva och diskutera sina idéer ochutmaningar och kan få den språngbräda och det stöd som behövs för att snabbare och med mindre risktagande ta nödvändiga steg i sin utvecklingen. Över 200 företag fick stöd förra året.

 

På Krinovas innovationsarena får företagare möjlighet att pröva och diskutera sina idéer ochutmaningar och kan få den språngbräda och det stöd som behövs för att snabbare och med mindre risktagande ta nödvändiga steg i sin utvecklingen. Över 200 företag fick stöd förra året.

– Vi är stolta och glada över utmärkelsen. Vi arbetar långsiktigt med att skapa samverkan på flera nivåer i samhället och därför är det ett pris lika mycket till alla företag i vårt nätverk, kommunerna i Skåne, högskola, universitet och samarbetspartners både nationellt och internationellt, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd på Krinova Incubator & Science Park.

Krinova firar i år 20 års jubileum och har på några år gått från 50 till över 100 företag med kontor i parken. 2018 fick över 200 företag innovations- och utvecklingsstöd och det kom över 26 000 besökare till möten och konferenser i Krinovas lokaler.

– Vi är en innovationsdrivande nod som ser fram emot att fortsätta bidra till Skånes utveckling, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd.

Krinova ägs Kristianstads kommun tillsammans med Högskolan Kristianstad.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.