Korsning på Kanalgatan stängd

Updated:Thursday, August 19, 2021 6:08 PMArchived

Korsningen Kanalgatan/Hönedalsvägen är stängd för trafik fram till den 19 september på grund av ledningsarbeten. Både bilar och bussar måste ta en annan väg. Ledningsarbetet fortsätter sedan på Hönedalsvägen ytterligare en månad.

I den här korsningen, där Östra Kaserngatan och Hönedalsvägen ansluter till Kanalgatan, kommer det att grävas för vatten- och avloppsledningar till omkring den 19 september. Trafiken leds om, men välj en annan gata för genomfart om du kan.
I den här korsningen, där Östra Kaserngatan och Hönedalsvägen ansluter till Kanalgatan, kommer det att grävas för vatten- och avloppsledningar till omkring den 19 september. Trafiken leds om, men välj en annan gata för genomfart om du kan.

Ledningar för dricksvatten, dagvatten och spillvatten behöver läggas om längs gatorna. Arbetet pågår i korsningen Kanalgatan/Hönedalsvägen från den 19 augusti och omkring en månad framåt. Det innebär att vägen stängs av och både buss och bilar får köra en alternativ väg. Busslinje 3 mellan centrum och Möllebacken leds om via Götgatan. Även bilar rekommenderas att ta sig ut på Snapphanevägen via Götgatan i stället.

När korsningen är klar kommer arbetet att fortsätta längs Hönedalsvägen som stängs av i etapper hela vägen bort till Snapphanevägen under ytterligare en månad. Framkomligheten kommer att variera, beroende på hur arbetet går framåt och på om det dyker upp några svårigheter. De som bor och rör sig i området får följa aktuell skyltningen.

Planen är att det allt ska vara klart till den 20 oktober.

Kör försiktigt och visa hänsyn både motnmedtrafikanter och mot dem som arbetar på gatan. Välj gärna en annan väg än Kanalgatan om du bara är ute efter en genomfart och inte har ärende längs gatan.

 

 

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.