Konstnärlig gestaltning för Kristianstads nya badhus

Updated:Thursday, November 14, 2019 9:02 AMArchived

Vattenriket ger inspiration till konsten i och vid det nya badhuset. Den danska konstnären Ann Lislegaard ska skapa konstverk som följer badhusbesökaren hela vägen från torget in i badhuset.

Konstnärlig gestaltning nya badhuset Kristianstad
Illustration Wegroup Arkitekter (tidig skiss) och konstnärlig gestaltning Ann Lislegaard

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att anta konstnären Ann Lislegaards förslag till konstnärlig gestaltning till Kristianstads nya badhus.

Ann Lislegaards har hämtat inspiration och utgångspunkt i Kristianstads och Vattenrikets biotop och flora. Hon tar ett omfattande konstnärligt grepp om Kristianstads nya badhus och badhustorget som inkluderar Vattenriket och det närliggande naturområdet i den konstnärliga gestaltningen. Växtligheten blir i Lislegaards tolkning stiliserade, grafiska pixlar i storformat. Sammantaget bildar verket ett storskaligt mönster som breder ut sig över badhustorget, stiger upp i skulpturala sittvänliga former och sedan följer med in i entrégolvet.

Skissen möter väl den konstnärliga visionen för Kristianstads nya badhus och badhustorget som accentuerar platsen och arkitekturen. Här ryms även konstnärligt förhållningssätt till Vattenriket och det närliggande naturområdet i ett modernt anslag. Den konstnärliga gestaltningen är skapad speciellt för Kristianstads nya badhus.

Mönsterläggningen görs i kvadratiska och triangulära betongplattor och det finns goda möjligheter att i projektering lösa samspel med ledstråk och andra funktioner inom ramen för mönsterbilden. Förslaget rymmer konstnärskapets originalitet i kombination med en hållbar och långsiktig ekonomisk lösning.

-          Konstverket kommer att finnas både utomhus och inomhus. Man kan gå på det, leka på det, sitta på det och beskåda det samtidigt. Konstnären har plockat upp Kristianstads Vattenrike genom sina stiliserade blommor, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Ohlsson mycket nöjt.

Kristianstads kommun tillämpar 1 procentsregeln. Den innebär att 1 procent av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Verken bedöms utifrånkonstnärligt uttryck och originalitet, materialval och tekniska lösningar, samspel med platsens karaktär, arkitektur och funktion, praktisk och ekonomisk genomförbarhet.

 

Ann Lislegaard (f. 1962), baserad i Köpenhamn, arbetar med en hybrid av gamla och nya media. Hon använder sig av 3D-animation, 3D-print, teckning, foto, ljus och ljud. Lislegaard var professor på Det Kgl Danske kunstakademiet 2004–2013. Hon har sedan 1995 ställt ut internationellt, bland annat på Venedig Biennalen och Sao Paulo Biennalen, och med separatutställningar på Museet for Moderne kunst i Detroit, USA och Tel Aviv Museum, Israel. Hennes konstnärliga gestaltning av Humanistiska teatern i Uppsala har rönt stor uppmärksamhet. Lislegaard är bland annat representerad på SMK, Louisiana Museum, Guggenheim i New York och Reina Sofia i Madrid.

För mer information:

Kristina Möster Nilsson, konstkonsult, 0702-075056

Ulrika Cedell, kultur- och fritidschef, 0733-136133

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.