Konstaterad covid-19 i hushållet

Tuesday, December 1, 2020 12:04 PMArchived

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

I den uppdaterade versionen av vägledning har Folkhälsomyndigheten tagit bort att barn i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan undantas från förhållningsregler som avser inskränkningar i skolgång.

Det är läkare som beslutar om förhållningsreglerna. Den som ska stanna hemma från arbetet eller skolan blir kontaktad av vården.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.