Fler konkurser - men inte i Kristianstad

Friday, October 4, 2019 2:54 PMArchived

September var en tung månad för många näringsidkare. Antalet konkurser ökade med 10 procent i riket som helhet och med 26 procent i Skåne. I Kristianstad visar dock konkurssiffrorna en fortsatt minskning.

Antalet konkurser ökade i såväl Skåne som i landet under september månad, framför allt inom detaljhandeln.
Antalet konkurser ökade i såväl Skåne som i landet under september månad, framför allt inom detaljhandeln.

Sedan årets start har trenden generellt varit ett minskat antal konkurser, ser man till statistiken för hela året till och med september har konkurserna i landet minskat med 1 procent, och i Skåne med totalt 4 procent under årets första nio månader.

Vändningen av den positiva trenden kom nu efter sommaren, och framför allt är det detaljhandeln som är hårt drabbad. Inom den branschen ökade antalet konkurser med 44 procent under september.

”Allt effektivare e-handelslösningar och dyra lokaler är några faktorer som ligger bakom butiksdöden. Våra konsumtionsmönster har förändrats snabbt. Enligt en ny rapport från Klarna är söndagskvällar den tid vi handlar mest och då har inga fysiska butiker öppet”, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som varje månad tar fram statistiken på konkurserna i Sverige.

Minskning i Kristianstad

På kommunnivå är underlaget för litet för att dela upp månadsvis, men sedan årets början visar siffrorna för Kristianstads kommun en kraftig minskning av antalet konkurser: Från 46 konkurser till 31 under årets första nio månader i år jämfört med fjolårets.
Hässleholm har exakt samma siffror som i fjol; 18 konkurser hittills i år. I Östra Göinge har det hittills varit 3 konkurser i år (4 i fjol) och Bromölla har haft 3 konkurser (2 i fjol).

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.