Kommunens tre öppna förskolor stängs

Updated:Wednesday, March 18, 2020 5:56 PMArchived

Från och med måndagen den 23:e mars stängs kommunens tre öppna förskolor. Det gäller de öppna förskolorna på Näsby, Österäng och Vilan.

För att minska smittspridning bland deltagande stänger vi kommunens öppna förskolor med från och med måndagen den 23:e mars. Region Skåne har uttryckt att man önskar att ha den inte obligatoriska öppna förskolan stängd för att minska risken för smittspridning.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.