Lösning för särskoleelevernas skolskjuts

Friday, August 26, 2022 2:00 PMArchived

Det taxibolag som har skött transporterna av särskoleelever kommer att lämna över uppdraget. Leverantören och Kristianstads kommun har enats om att i denna komplexa situation är den bästa lösningen att bolaget får fokusera sina resurser på övriga uppdrag åt kommunen.

Efter intensiva insatser för att minska problemen med skolskjutsen för särskoleeleverna, var förväntningen att allt skulle fungera stora när höstterminen drog igång. Det visade sig inte bli fallet. Nu är kommunen och den upphandlade leverantören överens om att leverantören ska lämna sitt åtagande för särskolan. I stället kan leverantören koncentrera sig på sina övriga upphandlade transportåtagande, inklusive den ordinarie skolskjutsen.

– Jag är nöjd med att vi är överens om den här lösningen. Leverantören kommer att lämna sitt uppdrag för särskoleeleverna och nu pågår diskussioner kring hur och när detta ska ske. Vi arbetar intensivt på att hitta en hållbar lösning för eleverna, säger Hannes Olbers, upphandlingschef i Kristianstads kommun.

– Vi har varit oerhört bekymrade och förstår den djupa oro som detta har orsakat hos både elever och vårdnadshavare. Vi hade stora förväntningar på att allt skulle fungera efter vårens intensiva uppföljningsarbete. Det är sköra och sårbara elever det handlar om och då får det helt enkelt inte ske några misstag. Men nu ser vi framåt och jobbar för att våra särskoleelever och vårdnadshavare återigen ska känna sig trygga med skolskjutsen, säger Peter Lindgren, transportchef i Kristianstads kommun.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.