Klart för bygge av rättscentrum

Updated:Thursday, July 7, 2022 3:19 PMArchived

Efter många besvärliga turer har nu en detaljplan för Kristianstads nya rättscentrum antagits och vunnit laga kraft. Bygget på bangårdsområdet kan rulla igång så att rättscentrum enligt planerna kan stå klart sommaren 2024.

Modell av nya rättscentrum
Polishuset och Kriminalvårdens hus kommer att ligga ut mot Vattentornsvägen. De nya byggnaderna har i arkitekturen inspirerats av den imponerande kvarnbyggnaden på andra sidan järnvägsspåren.

Ett nytt gemensamt rättscentrum med lokaler för Polismyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Forensiskt center ska byggas i Kristianstad av fastighetsbolaget Intea AB, som har specialiserat sig mot offentliga institutioner. Bolaget köpte 2018 marken på den gamla godsbangården norr om Centralstationen av Jernhusen AB.

Öppnar för omvandling i norr

Detaljplanenen för bangårdsområdet Kristianstad 4:47 har varit en stor utmaning för Kristianstads kommun. Under granskningsförfarandet mötte planen stark kritik framför allt från Länsstyrelsen Skåne, som uttryckte farhågor framför allt om översvämningsrisken och om risker från det närliggande fjärrvärmeverket. Sedan hösten har kommunen arbetat intensivt för att övertyga länsstyrelsen om att alla riskmoment är hanterade. Bland annat har en plan för fullständig utbyggnad av vallskyddet i Kristianstad presenterats och länsstyrelsens frågeställningar har blivit utredda efter en rad kontakter mellan politiker och handläggare. Vid sitt senaste sammanträde antog kommunfullmäktige i Kristianstad detaljplanen. Länsstyrelsen har sedan dess inte kommit med några ytterligare invändningar och nu har planen vunnit laga kraft.

­- Det har varit en mycket komplicerad detaljplan men många olika intressen att ta hänsyn till. Det känns väldigt bra att vi nu har kommit i mål med en detaljplan som inte bara öppnar för bygget av rättscentrum utan för en omvandling av de norra delarna av Kristianstad med bostäder och annan verksamhet, säger byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund (KD).

Nya arbetstillfällen

Rättscentrum ska byggas som flera olika byggnader om totalt ca 35 000 kvadratmeter på den 20 000 kvadratmeter stora tomten. Det är ett rejält bygge, ungefär en och en halv gång så stort som Rådhus Skåne, De två största byggnaderna får ingång från Vattentornsvägen. Det ena huset blir upp emot 39 meter högt, men stannar alltså ändå en bit under Vattentornets 52 meter. Rättscentrum blir arbetsplats för om kring 600 personer. Omkring 250 nya arbetstillfällen tillkommer, bland annat när häktet utökas från 29 till 100 platser och kommer att behöva nyanställa omkring 70-80 medarbetare, framför allt kriminalvårdare.  

– För Kristianstad är det enormt strategiskt viktigt att en så framträdande byggnad och en så stor arbetsplats placeras i stadens centrum. Dessutom kommer den här satsningen från rättsväsendet att göra hela nordöstra Skåne tryggare, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Han gläds också åt de arbetstillfällen som tillkommer, både i de framtida verksamheterna och under själva byggtiden. Tollarpsbaserade Thage i Skåne AB har tilldelats första halvan av byggprojektet med en projektsumma på cirka 560 miljoner kronor. 

Illustrationen visar hur rättscentrums byggnader kommer att se ut.

Illustrationen visar hur rättscentrums byggnader kommer att se ut.

Rättscentrum ska byggas på bangårdsområdet
Nu är den nya detaljplanen för bangårdsområdet antagen och har vunnit laga kraft. Bygget av ett nytt rättscentrum för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Forensiskt center kan fortsätta.
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.