Julbelysningen sätts upp

Updated:Monday, November 4, 2019 3:45 PMArchived

Nu sätts Kristianstads uppskattade julbelysning upp runt om i stadskärnan. Lagom till julskyltningen ska allt vara på plats.

Julbelysning är ett efterlängtat inslag i vintermörkret och kommunen är i full gång med monteringen. Kristianstad julpyntas i vanlig ordning genom att gågatorna får ljusspann mellan husen, slingor i träden och ljuskronor. Längs naturumbron sätts julstjärnor upp hela vägen, och stjärnorna övergår i ljuskronor vid stationen längs Västra Boulevarden.

Västra Storgatan får ljusspann över sig.

På Lilla torg tänds som vanligt de röda juldekorationerna i träden, men torget får även julig förstärkning i form av en ny tre meter stor och belyst snögubbe.

All belysning ska vara monterad och klar till skyltsöndagen, vilket är den 1 december. Välkommen till Kristianstads stadskärna!

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.