Invigning av Hjärtebacke förskola

Updated:Monday, August 23, 2021 10:45 AMArchived

Med glassätande, ballonger, vimplar, bandklippning, sång och tal invigdes under fredagen den nya förskolan på Näsby, Hjärtebacke förskola. Det är den tredje nya förskolan som byggts i området under senare tid.

Daniél Tejera, barn- och utbildningsnämndens ordförande invigningstalade. Vid sin sida Ulrika Tollgren vice ordförande.
Daniél Tejera, barn- och utbildningsnämndens ordförande invigningstalade. Vid sin sida Ulrika Tollgren vice ordförande.

Hjärtebacke är liksom de senaste nybyggnationerna en konceptförskola som utarbetats för att skapa en bra, hållbar och säker arbetsmiljö för både barn och medarbetare.

- Ni är värda den bästa arbetsmiljön. Det är ju här som förberedelsen för skolan börjar, men även för resten av livet, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera, som var på plats och invigningstalade.

Daniél var inte bara imponerad av själva byggnaden, utan lät meddela barnen att även han tänkte testa lekmiljöerna utomhus innan hemfärd.

Vid invigningen av förskolan invigdes även Maria Bajts konstnärliga gestaltning, Fantastiska figurer. En mycket lyckad utsmyckning tycker rektor Maria Werngren.

- Figurerna är inspirerade av djur i Vattenriket. Konstnären har också gjort en bok kopplad till verken, där man kan lära sig om djuren som finns häromkring, men som samtidigt eggar fantasin.

Förskolan har tre ellådcyklar med plats för sex barn vardera, som gör att de enkelt tar sig ut i naturen, trots att förskolan ligger mitt bland höghusen.

De flesta barnen och pedagogerna kommer från Näsbyvillans förskola och själva flytten är precis klar.

- Vi har knappt hunnit landa, vi är bara inne på vår tredje dag här med barnen, säger rektor Maria Werngren. Men som vi sett fram emot detta!

Förskolan som är stor med åtta avdelningar och 144 barn, valde att ha två ceremonier. En för de yngsta barnen och en för de äldre.

- Vi har barn som behöver känna trygghet och dessutom är vi ju fortfarande i en pandemi, så det kändes bäst att arrangera det så här.

Förutom att förskolan är väldigt stor, så sticker den ut även på ett annat sätt:

- Byggnaden innefattar också ett tillagningskök som servar både oss och äldreomsorgen. Det är ett stort plus, menar Maria Werngren.

P1040615.JPG

En av Maria Bajts Fantastiska figurer.

P1040618.JPG

Hjärtebacke förskola hade pyntats dagen till ära.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.