Kristianstad värd för internationell workshop

Monday, April 1, 2019 11:32 AMArchived

Den 3-5 april genomförs en internationell workshop för att diskutera ämnet hållbar stadsplanering. – Det är ungefär 60 personer från sex olika länder som kommer att delta, säger Per Blomberg planeringsarkitekt och projektledare. Workshopen är en del i EU-projektet UrbanLinks 2 Landscape.

UrbanLinks 2 Landscape stöds av Interreg Europé med syftet att utbyta erfarenheter och utveckla strategier för viktiga samverkansfrågor inom EU. Fokus i projektet kommer att vara odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga delar i det som naturens växter och organismer i staden kan ge oss. – Det är ett digert program som väntar deltagarna som innehåller med intressanta föreläsningar som studiebesök runt om i Skåne, berättar Per Blomberg.

Kristianstads kommuns huvudsakliga del i projektet är att visa hur den översiktliga planeringen tar hänsyn till hållbar utveckling.  Målsättningen är att projektet kommer att resultera i en handbok i hur man kan arbeta med hållbar grön stadsutveckling. Kommunen ansvarar också för att bland annat genomföra en studie som ska titta på kommersiell verksamhet på allmän platsmark samt ekologisk kompensation.

Fakta
UrbanLinks 2 Landscape har en projektbudget på ca 1,2 miljoner Euro varav 175 000 Euro är avsedda för Kristianstads kommun. Projektet kommer att pågå mellan åren 2018-2021.

Kontakt
Per Blomberg, projektledare UrbanLinks 2 Landscape
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristianstads kommun
per.blomberg@kristianstad.se
0728-857814

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.