Hunden Gul jobbar i skolan

Updated:Friday, January 29, 2021 4:03 PMArchived

Pedagoghunden Gul jobbar i särskolan och kocken Ingmari Stedt på Kärnhusets förskola i Öllsjö. På Uppslaget från Kristianstads kommun kan du läsa om dessa båda kommunmedarbetare och om specialläraren Susanne Johansson, som tillsammans med Gul utgör Sus Pedagoghundsteam.

Faksimil Uppslaget.
Läs om pedagoghunden Gul och om kocken Ingmari på Uppslaget från Kristianstads kommun.

Varje månad publicerar vi ett uppslag i Kristianstadsbladet när tidningen delas ut till alla hushåll. Den som ändå inte har läst Uppslaget där, kan hitta det i pdf-format här på vår webbplats. 

På tidningssidorna möter du människor som jobbar med stort engagemang för att vi ska ha en bra kommun för dig och alla andra invånare, som Gul, Susanne och Ingmari. Den här månaden blickar kommundirektören Christel Jönsson mot framtiden och du kan dessutom läsa om hur coronaläget påverkar kommunens verksamheter och om utbyggnaden av vallar som skydd mot översvämning.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.