Hjälplinjen ger stöd och hjälp i vardagen

Updated:Thursday, May 7, 2020 4:28 PMArchived

Vardagen har förändrats för alla den här våren men mest för personer som är över 70 år, ingår i en riskgrupp eller sitter i karantän. För att ge hjälp och stöd finns Kristianstads kommuns hjälplinje, som nu utökar sin verksamhet tack vare flera frivilligorganisationer.

Hjälplinjen är öppen vardagar mellan klockan 8.00-16.00 och telefonnumret är 044-13 20 99.

Hjälplinjen samordnas av Kristianstads kommun och hit kan du ringa om du vill prata en stund, ställa frågor eller få stöd om du är orolig. Du kan också få hjälp att utföra enkla ärenden för att inte utsätta dig för smitta som till exempel handla, hämta mat på restaurang eller hämta böcker på biblioteken.

– Hjälplinjen bemannas av omsorgens anhörigkonsulenter, som i vanliga fall arbetar med att stötta anhöriga med till exempel anhöriggrupper, samtalsstöd och individuella möten. Flera av dessa aktiviteter kan tyvärr inte genomföras just nu och därför finns det utrymme för att hjälpa till med annat stöd, säger Niklas Lindqvist, enhetschef för förebyggandeenheten på omsorgsförvaltningen.

Svenska kyrkan i Kristianstad är en av frivilligorganisationerna som är engagerade. Linda Åkesson är den som samordnar deras hjälpinsatser.

– Vi handlar till mellan tre och sex personer om dagen just nu. Det är jag som samordnar insatserna men våra unga ledare från Svenska kyrkans unga kör ut varorna till de äldre eller andra som är i riskgrupp, berättar Linda Åkesson.

Vill du hjälpa till? Kontakta våra samordnare

Arbetet sker i samverkan mellan omsorgsförvaltningen och arbete och välfärdsförvaltningen. I båda förvaltningarna finns det sedan tidigare en omfattande volontärsverksamhet och vana att arbeta med frivilliginsatser.

Om du vill veta mer om hur du som volontär kan hjälpa till, kan du kontakta Eva Ståhl, 044-13 68 68 eller Linda Edvardsson, 0738-53 24 66. Läs mer under relaterad information. 

Hjälplinjen är öppen vardagar mellan klockan 8.00-16.00 och telefonnumret är 044-13 20 99.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.