Hedentorpsvallen förstärks

Updated:Friday, February 21, 2020 2:04 PMArchived

Hedentorpsvallen utmed Helge å på Vilan förstärks tillfälligt, på grund av det höga vattenståndet. Under fredagseftermiddagen är Hedentorpsvägen tillfälligt avstängd medan utfyllnad pågår. Därefter påverkas endast cykelbanan längs sträckan.

Två män tätar vallen med duk.
Vallen på Hedentorp förstärks tillfälligt för att inte släppa igenom för mycket vatten när nivån stiger i Helge å.

Vattnet i Helge å ligger nu på en nivå på 1,78 över normalvattenståndet vid Barbacka. 

Det höga vattenståndet innebär att mer vatten än vanligt tränger igenom Hedentorpsvallen och fortsätter ut på Hedentorpsvägen. Av försiktighetsskäl har Kristianstads kommun därför valt att täta och stötta vallen inför helgen, om vattennivån skulle stiga ytterligare.

- Vallen på Hedentorp är av det slaget att det är naturligt att vatten tränger igenom den. För att undvika att det eventuellt börjar forsa mer vatten på vägen i helgen, har vi valt att förstärka vallen i dag, när det fler anställda i tjänst. Det här är en försiktighetsåtgärd och betyder inte att vi ser någon risk för vallen som sådan, säger kommunens vallansvarige Karl-Erik Svensson.

Förstärkningen innebär att det blir trångt på cykelbanan. Både bilister och cyklister uppmanas att ta det försiktigt på vägen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.