Möjligt även för gymnasieungdomar att träna

Updated:Friday, February 5, 2021 2:55 PMArchived

Regeringen meddelade 210204 att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2002 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. De undantas från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda.

Beslutet innebär att offentliga aktörer bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2002 och senare. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller dock att följa pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Smittskydd Skåne har förtydligat att matcher inte ska genomföras. Fortsatt gäller att verksamheten ska bedrivas i små grupper och att träning ska bedrivas så att inte närkontakt förekommer. Kan verksamheten bedrivas utomhus så är det ett bättre alternativ.

Kultur- och fritidsförvaltningen gör utifrån detta följande åtgärder:

-          Kommunala idrottsanläggningar inomhus, inklusive Tivolibadet, öppnas för verksamhet för barn och unga, födda 2002 och senare.

 • Öppningen sker från och med måndag 8 februari
 • Omklädningsrum ska inte användas.
 • För Tivolibadet och Kristianstads ishall ges möjlighet att använda omklädningsrum, då det i dessa fall bedöms som ett mer smittsäkert alternativ. 

För att verksamheten ska kunna genomföras för målgruppen gäller följande: 

 • Håll avstånd, träning ska bedrivas så att inte närkontakt förekommer
 • Utför aktiviteten i mindre grupper med maximalt åtta personer. Är ni fler så dela upp gruppen i mindre träningsgrupper
 • Dela inte utrustning med någon
 • Res till och från aktiviteten individuellt 

-          Kommunala idrottsanläggningar utomhus -  konstgräsplaner, grusplaner samt friidrottsanläggningar vid Kristianstads arenaområde och Åhus IP - hålls fortsatt öppna för alla åldrar. Omklädningsrummen är stängda. 

För att verksamheten ska kunna genomföras gäller följande:

 • Håll avstånd, träning ska bedrivas så att inte närkontakt förekommer
 • Utför aktiviteten i mindre grupper med maximalt åtta personer. Är ni fler så dela upp gruppen i mindre träningsgrupper
 • Dela inte utrustning med någon
 • Res till och från aktiviteten individuellt 

-          Fortsatt gäller att anläggningarna är öppna för yrkesmässig idrott samt skolverksamhet 

-          Åtgärderna gäller så länge inget annat meddelas

För föreningar som bedriver verksamhet i en föreningsdriven anläggning anser kommunen att det är viktigt att råden följs även i dem. Det är också viktigt att föreningslivet i Kristianstads kommun lyssnar in vad som gäller i just Skåne, och inte bara lyssnar in budskap från sina respektive nationella förbund.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.