Gymnasieskolorna börjar 2021 på distans

Updated:Monday, December 21, 2020 3:42 PMArchived

I fredags kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om att bedriva distansundervisning på gymnasieskolorna fram till och med den 24 januari.

Redan innan Folkhälsomyndigheten kom med de nya rekommendationerna hade skolchefen för gymnasieskolorna beslutat om en förändring gällande distansundervisningen under våren.

- Under hösten har årskurs 2 och 3 fått turas om med distansundervisning för att glesa ur i skolorna och för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken. Ettorna har varit undantagna för att komma igång med sina gymnasiestudier, förklarar skolchef Mattias Olsson.

Han fortsätter:

- I förra veckan beslutade jag om att ettor och tvåor istället ska turas om att ha sin undervisning på distans för att treorna ska få all sin undervisning i skolan och därmed rätt förutsättningar för att bli klara med sina gymnasiestudier.

Beslutet skulle börja gälla den 14 januari, men då Kristianstads kommun hela tiden valt att följa myndigheternas rekommendationer, innebär det att beslutet ligger kvar, men förskjuts till den 25 januari.

- Alla gymnasielever, förutom de tidigare angivna undantagen, kommer således att börja 2021 med distansundervisning. 25 januari kommer treorna att gå tillbaka till undervisning i skolan och ettor och tvåor varva distansundervisning under förutsättning att myndigheterna inte kommer med nya rekommendationer.

Lunch till alla

Eleverna kommer fortsättningsvis att kunna hämta lunch under de veckor som distansundervisning bedrivs. En förändring har dock gjorts:

- Under hösten har vi bara erbjudit lunch till de elever som går på kommunala skolor i Kristianstads kommun. Efter överenskommelse med kommunerna i Skåne Nordost, kommer nu alla elever som är folkbokförda i Kristianstads kommun att kunna hämta ut lunch på någon av skolorna i Kristianstad, berättar förvaltningschef Kenth Olsson.

Undantag

Introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt gymnasiesärskolan ska inte ha undervisning på distans.

Undantag från beslutet kan också förekomma vad gäller vissa program, t.ex. kan elever i årskurs 3 komma att ha distansundervisning i viss utsträckning och elever i årskurs 1 och 2 i mindre utsträckning. Sådana undantag kommuniceras av ansvarig rektor.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.