Gunnel Carlson om gröna rum

Updated:Wednesday, July 22, 2020 9:28 AMArchived

Välkommen till hälsoträdgården och "Pladder i rabatten", en aktivitetsserie för seniorer. I år kommer det digitala sommarhälsningar i form av film varje onsdag i juli. Filmerna finns kvar att titta på när det passar.

Gunnel Carlson
Gunnel Carlson. Foto: Pernilla Bergdahl

Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist och författare, känd som programledare för TV-programmet Gröna rum pratar om trädgård som en plats för möten med människor och inspirationskälla för din egen trädgård.

-  Plantera det du gillar, det finns inga rätt eller fel, säger Gunnel Carlson.

Gunnel är initiativtagare till Tusen Trädgårdar tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård. Hon föreläser, medverkar i Go’ kväll och tidigare Trädgårdskampen 

Förebyggandeenheten inom omsorgen startade 2016 mötesplatsen Pladder i rabatten med målgrupp seniorer som idag utvecklats till ett återkommande sommararrangemang i Hälsoträdgården, en mötesplats öppen och tillgänglig för alla i en kreativ trädgårdsmiljö.

Programmet är ett samarrangemang mellan omsorgsförvaltningen, Hälsoträdgården, kultur- och fritidsförvaltningen och ABF

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.