Gränsöverskridande arbete under coronapandemin

Thursday, May 7, 2020 9:52 AMArchived

Den rådande coronapandemin har medfört en del utmaningar i den kommunala verksamheten. Bland annat har funktioner fått anpassas på olika sätt för att möta behoven. Att arbeta över förvaltningsgränserna har varit ett sätt att hantera situationen.

Vi har tidigare kunnat läsa om hur ekonomipersonal bytte arbetsuppgifter för en tid och istället började tillverka ansiktsvisir av överblivna overheadblad för användning i vård- och omsorg.

-          Det känns så fint att folk ställer upp, både inom vår egen organisation och runt omkring oss. Nu arbetar vi över gränser på ett sätt som jag inte hade förväntat mig, sa Maria Kusagård, verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården då.

När Stefan ”Kaga” Persson fick veta att omsorgsförvaltningen bett Tekniska förvaltningen om hjälp med transporter nappade han direkt och arbetet som fritidsvaktmästare på nya fotbollsarenan fick tillfälligt stå till sidan.

-          Det är för en god sak och det är av stor vikt att det går så fort som möjligt med leveranserna av viktigt material säger han.

Också avdelningen för Funktionsstöd har tagit emot en grupp personal som annars arbetar inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

-          Främst handlar det om studerandeassistenter och elevassistenter som nu håller på att introduceras inom funktionsstödet samt täcker upp vid frånvaro av ordinarie personal, säger Nihad Hodzic, verksamhetschef på funktionsstöd.

Och det finns många fler goda exempel på den här typen av gränsöverskridande arbete där framförallt vård- och omsorgsförvaltningen får hjälp av personal som vanligtvis arbetar på annat håll i de kommunala verksamheterna.

Bland annat har en del skolsjuksköterskor gått över till att nu arbeta inom Hemsjukvården och man har fått en ny resurs från internservice som nu enbart ska arbete med covid-19-hantering, bland annat som ansvarig för beredskapslagret, arbetsledning och logistik.

Från kommunens bolag kommer också tre kommunikatörer för att stötta upp olika kommunikationsinsatser i och med Corona. Så att den många gånger så viktiga informationen kan nå ut där den behövs, när den behövs.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.