Gör dina resmöjligheter bättre - delta i resvaneundersökning

Updated:Friday, October 19, 2018 11:07 AMArchived

Våra satsningar ska ge dig ännu bättre kommunikationer i kommunen. Hur ser ditt resande ut? Var med i resvaneundersökningen 2018 och berätta för oss. Då vet vi var vi ska lägga våra satsningar för framtidens resor.

För att kunna fatta ännu bättre beslut om framtidens resmöjligheter vill vi veta hur en vanlig resdag ser ut för dig.  Fyll i enkäten med bakgrundsfrågor om dina resvanor och en resedagbok om alla resor du har under en dag. Med ditt svar kan vi se om något har förändrats sedan den senaste undersökningen. 

– Det är viktigt att du deltar. Ditt svar visar om våra satsningar ger effekt, säger Åsa Hammarstedt, trafikplanerare på Kristianstads kommun.

Alla kan delta

Vårt mål är att kartlägga så många resvanor som möjligt.Undersökningen pågår till den 4:e december. Till undersökningen

Mer om undersökningen

Över 6000 personer i Kristianstads kommun har fått enkäten hemskickad. Vi hoppas att du redan fyllt i den eller gör det snart. Om du vill fylla i enkäten online istället måste du ha din kod. Till undersökningen

Det här är den största resvaneundersökningen som genomförts om skåningar. Region Skåne genomförde liknande undersökningar 2007 och 2013.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.