Fullmäktige sammanträder 14 september

Wednesday, September 8, 2021 3:10 PMArchived

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 14 september klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Följ gärna mötet via vår webbsändning.

På dagordningen finns bland annat de kommunövergripande styrkorten för 2021, taxor för vatten och avlopp för 2022 och förslag till prissättning av verksamhetsmark. Redovisning av det lokala partistödet för 2020 är också på agendan. Dessutom behandlas ett antal motioner och medborgarförslag.

Åhörare släpps in på läktaren, men på grund av det rådande läget vill vi starkt rekommendera att i stället följa mötet via vår webbsändning. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.