Fullmäktige sammanträder 14 maj

Wednesday, May 15, 2019 8:42 AMArchived

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 14 maj klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Du kan följa fullmäktigemötet på plats eller via vår webbsändning.

På dagordningen finns bland annat detaljplanen för den före detta kyrkan på Näsby, priset på villatomter i Horna och den nya skattelagstiftningens påverkan på badhusprojektet.  

Flera medborgarförslag och motioner kommer också att behandlas. Du hittar hela dagordningen under relaterad information.

Du är välkommen att följa mötet på plats i Rådhus Skåne eller via webbsändning.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.