Fullmäktige sammanträder 13 september

Updated:Friday, September 9, 2022 10:23 AMArchived

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 13 september klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Följ gärna mötet på plats eller via vår webbsändning.

Interiör i Rådhus Skåne.
Interiör i Rådhus Skåne.

Den ovanligt korta dagordningen innehåller bland annat detaljplanen för området där Allöskolan, den nya högstadieskolan på norr i Kristianstad, planeras. Dessutom innehåller dagordningen ny förbundsordning för Skåne nordost, redovisning av lokalt partistöd för 2021 och revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och riktlinjer.

Flera medborgarförslag och motioner kommer också att behandlas.

Åhörare är välkomna, men du kan också följa mötet via vår webbsändning.  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.